^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


KOMUNIKAT 2014.jpgPodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23 maja – 5 czerwca 2016 r. planowana jest akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

Czytaj więcej...

Plakat B2 plakaty na etap glosowania page 001 siedliska zmPODWÓRKA NIVEA to wyjątkowe Rodzinne Miejsca Zabaw. Zbudowane zostaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą najwięcej Państwa głosów. Te Rodzinne Miejsca Zabaw to idealny sposób na integracje i spędzanie czasu dla rodziców i ich pociech. W br. do udziału w ogólnopolskim konkursie „Podwórko NIVEA” została zgłoszona lokalizacja − Siedliska Żmigrodzkie.

Czytaj więcej...

logo500plus2W pierwszym miesiącu obowiązywania programu „Rodzina 500 plus”, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie 606 rodzin z terenu gminy złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W kwietniu wsparcie otrzymały 573 rodziny na 974 dzieci. Wypłacono łącznie 486 250,30 zł. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydawane są na bieżąco.

W ubiegły wtorek na żmigrodzkim Rynku odbyły się okolicznościowe uroczystości upamiętniające święto Konstytucji 3-go Maja. Obchody 225. rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie na Rynek, gdzie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, a zgromadzone delegacje złożyły pod pomnikiem „Sigillum Civitatis Smigrod” wiązanki kwiatów.

Czytaj więcej...

UE loga

Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Będzie można uzyskać dotację na:
– instalacje fotowoltaiczne – przydomowe elektrownie słoneczne produkujące prąd na potrzeby własne gospodarstw domowych,
– kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
– automatyczne kotły centralnego ogrzewania na biomasę (pellet, brykiet, drewno),
– gruntowe pompy ciepła do ogrzewania domów.

Czytaj więcej...

21 kwietnia w Łysej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji Podprogramu FEAD 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, w gminach: Chorkówka, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Porozumienie na prowadzenie pomocy żywnościowej na tym terenie podpisało z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie Stowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej. Od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. wydano 217,29 ton żywności na kwotę 662 042 zł, a pomocą objętych zostało 2530 osób.

Czytaj więcej...

28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Makowiskach odbył się I Międzyszkolny Konkurs Ortograficznie o Żmigrodczyźnie. Jego celem było promowanie i krzewienie kultury języka ojczystego, wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich kompetencji oraz stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji i zaprezentowania posiadanej wiedzy. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

Czytaj więcej...

26 kwietnia w Zespole Szkół w Nienaszowie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2016. Do Turnieju zgłoszono 6 drużyn ze szkół podstawowych (Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów, Makowiska, Kąty, Desznica) i 4 drużyny z gimnazjów (Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów i Kąty). Eliminacje składały się z 3 części: teoretycznej (test wiedzy ogólnej o przepisach ruchu drogowego oraz pierwszeństwa na skrzyżowaniach), praktycznej (jazda rowerem po torze przeszkód)i teoretyczno-praktycznej (udzielanie pierwszej pomocy).

Czytaj więcej...

Grono partnerów kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” rośnie w siłę. Do ambasadorów akcji dołączyła gmina Nowy Żmigród, która zdecydowała się włączyć w działania prowadzone na rzecz walki ze społecznym przyzwoleniem na jazdę pod wpływem alkoholu, udostępniając naklejki z symbolem przekreślonych kluczyków czytelnikom czerwcowego wydania gazety samorządowej „Region Żmigrodzki”. Naklejki będzie można również otrzymać w ramach planowej przez gminę kampanii profilaktycznej „Odpowiedzialny Kierowca”.

nigdyniejezdzepoalkoholu 735x400

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa