^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


remont przedszkola 2016 4Zadanie polegające na modernizacji Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie znalazło się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna.

Czytaj więcej...

dzielnicowyZakończyły się wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. W konkursie wzięło udział czterdzieścioro dwoje policjantek i policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę jako dzielnicowi. W tym roku najlepszymi okazali się policjanci z komendy powiatowej w Mielcu − pierwsze miejsce zajął sierż. szt. Sebastian Krzak, a drugie st. asp. Tomasz Mroczek. Trzecie miejsce zajął st. asp. Robert Zoła reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Jaśle (Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie − przyp. red.). Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się w październiku w Katowicach.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Nowy Żmigród działając w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2 w dniu 7 września 2016 r. został podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Nowy Żmigród przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz obejmuje  nieruchomość oznaczoną jako działki numer 497/3, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8 o  łącznej pow.  0,0898 ha położone w obrębie Toki, Gmina Nowy Żmigród.

Treść Zarządzenia

przedsiębiorczość jest kobiecaTarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca” ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do kobiet nieposiadających zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

W niedzielę 21 sierpnia w Łysej Górze odbył się drugi etap kolejnej edycji Grand Prix Rowerów Górskich o „Puchar Smoka”. Były to zawody rowerowe rozgrywane w formule cross-country, gdzie specjalnie przygotowaną trasę o długości od 100 do 3700 m, w zależności od kategorii wiekowej, zawodnicy pokonywali od 1 do 4 razy. Na starcie stanęło łącznie 74 zawodników w 13 kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej...

plac mytarz 5Urządzenia do zabawy i rekreacji posiadające certyfikaty bezpieczeństwa: huśtawę wahadłową podwójną, huśtawkę równoważną, karuzelę czteroosobową, jednoosobową zabawkę na sprężynie, ławkę parkową z oparciem, kosz oraz tablicę informacyjno-regulaminową zamontowano przy domu ludowym w Mytarzy. Ponadto wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa