^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W niedzielę 7 sierpnia na stadionie w Nowym Żmigrodzie odbyły się „Dni Ziemi Żmigrodzkiej”. W programie imprezy były między innymi: występ kapeli ludowej „Żmigrodzanie”, występ zespołu śpiewaczego „Magurzanki” oraz występ gości z miasta partnerskiego Putnok (Węgry), koncert zespołu gitar klasycznych, a także występ solistek GOK. Odbyły się również pokazy tańca towarzyskiego, pokaz modeli latających oraz walk rycerskich. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych w postaci wesołego miasteczka, konkursu plastycznego czy nauki strzelania z łuku. O 19:30 rozpoczęły się główne koncerty. Pierwszy na scenie wystąpił wokalista Aleksander Nowak, który prezentował swoje utwory z płyty „Powroty”, a po nim – Mateusz Mijal. W przerwie ostatniego koncertu, którym był występ zespołu „Czadoman”, odbył się pokaz sztucznych ogni, a imprezę zakończyła dyskoteka z Radiem Trendy.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny jest przeznaczona dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2015 roku program Karta Dużej Rodziny realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016. 785 j.t.). Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Czytaj więcej...

Projekt „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.01.2018 r.

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czytaj więcej...

plac makowiska 2016Dobiegają końca prace związane z utwardzeniem placu przy Domu Ludowym w Makowiskach. Po wykonaniu w ubiegłym roku 742 m2 nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem, w bieżącym roku ułożono 275 m2 na wjeździe na teren obiektu. Wyłoniony wykonawca – firma Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski z siedzibą w Krempnej wykonał w br. prace za kwotę 26 850,16 zł brutto. Środki na inwestycję przeznaczono z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego miejscowości.

Sołtys Nowego Żmigrodu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie
informują, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lipca o godz. 17.00 w Domu Strażaka
wydawne bedą ogórki gruntowe.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się o odbiór w wyznaczonym dniu i godzinie.

plakat jarmark

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania NOWA GALICJA
zaprasza na

GALICYJSKI JARMARK ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

na targowisku w Kołaczycach

6 sierpnia 2016
(sobota) od godz. 10.00

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa