^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


8 października 2016 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów nauczycieli, rodziców i całej lokalnej społeczności wsi Kąty. W tym dniu odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach. Uroczystości połączono z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. Rozpoczęły się one mszą św., którą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kątach odprawił biskup Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po niej odbył się przemarsz ze sztandarem do budynku szkoły, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą 50 lat jej istnienia.

Czytaj więcej...

Lekarze w Barcelonie czekają, a Patrycja nie może jechać, do momentu, aż nie uda się uzbierać potrzebnej kwoty. Czas, który płynie, powiązany jest z bólem, który musi zostać pokonany. Prosimy zatem wszystkich ludzi, których historia małej cierpiącej dziewczynki porusza, o pomoc, która musi przyjść jak najszybciej.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe
dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Czytaj więcej...

plakat gielda 201621 października o godzinie 10:00 zapraszamy do Centrum Kulturalnego w Przemyślu na Podkarpacką Giełdę Projektów. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie, będące przestrzenią do spotkania, integracji, dyskusji i inspiracji dla animatorów kultury, edukatorów kulturowych, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym i społecznym, wszelkiego typu instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze spadkiem poziomu wody na rzece Wisłoce i potokach w gminie odwołuję z dniem 5 października 2016 r. od godz. 9:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowy Żmigród.

§ 2. Odwołuję wprowadzone dyżury w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Na podstawie art. 88a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
oraz art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam w dniu 4 października 2016 r. od godz. 14:30 aż do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 446), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa