^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


bmk plakatCentrum Kulturalne w Przemyślu zostało jednym z 16 beneficjentów rządowego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, stając się tym samym jedynym operatorem programu na województwo podkarpackie. Trzyletni budżet opiewa na kwotę ponad 1 mln 130 tys. złotych. Celem programu, który będzie realizowany w latach 2016−2018, jest budowanie pomostu pomiędzy sektorem edukacji a sektorem kultury. Ma on stworzyć system w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

omtmKomenda Powiatowa Policji w Jaśle, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie są organizatorami eliminacji powiatu jasielskiego do 20. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Do zawodów, które odbędą się 26 kwietnia br. na terenie żmigrodzkiego „ogólniaka”, przystąpią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Jasła, Trzcinicy, Kołaczyc i Nowego Żmigrodu.

Czytaj więcej...

Zapoznanie radnych ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Nowy Żmigród w 2015 r. było głównym tematem sesji Rady Gminy, która odbyła się w środę 6 kwietnia. W spotkaniu wzięli udział m.in.: p.o. Komendanta Powiatowego Policji kom. Jacek Krzyżak, Oficer Prasowy Komendanta kom. Łukasz Gliwa, p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał oraz Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie Grzegorz Pers.

Czytaj więcej...

Plakat 500 BUS1 kwietnia br. wystartował program „Rodzina 500plus”. Tego dnia w całym kraju ruszyła także specjalna akcja promocyjno-informacyjna Urzędów Wojewódzkich: bus 500plus. Busy 500plus to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500plus”. Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce. Akcja potrwa do końca czerwca.

NOWY ŻMIGRÓD, 19.04.2016 r., godz. 11.00

KOMUNIKAT ARIMR DOPŁATYOd 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę lub uzupełnienie do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględnianie.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 rok - otwórz

Więcej informacji

mammoMammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Czytaj więcej...

reaguj na przemoc

Co 40 sekund jedna kobieta jest krzywdzona przez męża lub partnera. Ponad połowa osób widzących akt przemocy nie zgłosiła tego faktu, a co trzeci Polak nie zna żadnej instytucji, która udziela pomocy ofiarom przemocy! Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które występuje w każdej kulturze i społeczności. Może mieć miejsce zarówno w rodzinach tzw. dysfunkcyjnych, gdzie przemocy towarzyszą inne problemy np. uzależnienie od alkoholu czy bezrobocie, jak i w rodzinach o wysokim statusie społecznym, w których z pozoru nie ma większych problemów.

Czytaj więcej...

Dobiegły końca prace fundamentowe przy budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie – wykonane zostały ławy, stopy fundamentowe, ściany fundamentowe i izolacje tych elementów dla całości hali sportowej i zaplecza. Zgodnie z zaplanowanym przez głównego wykonawcę, tj. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, harmonogramem, w 2016 r. budynek ma zostać doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem systemu powietrznego gruntowego wymiennika ciepła oraz prace murarskie zaplecza sanitarno-szatniowego.

Czytaj więcej...

Plakat młody rolnik 2016
 
Od 31 marca do 29 kwietnia
ARiMR przyjmuje wnioski w ramach Działania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
które finansowane jest ze środków PROW 2014–2020.
 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie premii dla młodych rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 345) łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa