^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Kolarze biorący udział w wyścigu 73. „Tour de Pologne” pojawią się 15 lipca br. na drogach powiatu jasielskiego. Policjanci będą zabezpieczać trasę przejazdu peletonu. W czasie wyścigu wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na trasie Siepietnica − Jasło − Warzyce. W związku z zamknięciem dla ruchu trasy przejazdu kolarzy, wstrzymany zostanie także ruch na drogach dojazdowych do miasta Jasła. Podróżujący, a zwłaszcza kierowcy TIRów powinni wybrać w tym czasie inną trasę przejazdu lub zjechać na bezpieczne miejsce parkingowe. Od godz. 13.30 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie będą informować kierowców podróżujących drogą wojewódzką nr 992 Nowy Żmigród − Jasło o utrudnieniach w ruchu i kierować będą na objazdy.

Czytaj więcej...

prezes krusSzanowni Rolnicy,

lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecienia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej...

Trwają audyty wstępne w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”. Osoby prowadzące weryfikacje będą się kontaktować z jednodniowym wyprzedzeniem − telefonicznie lub SMSem w celu ustalenia przybliżonej godziny spotkania. Do weryfikacji technicznej (audytu wstępnego) prosimy o przygotowanie rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz oraz informacji o zużyciu paliwa stałego (drewno, węgiel) − dane za lata 2014 i 2015.

Czytaj więcej...

W związku z trwającym okresem wakacyjnym informuje się o możliwości skorzystania ze źródeł informacji o lokalnych zagrożeniach meteorologiczno-hydrologicznych poprzez Regionalny System Ostrzegania (aplikacja mobilna, strona internetowa, napisy DVB oraz telegazeta programów regionalnych telewizji cyfrowej, serwisy na Platformie Hybrydowej TVP). Obowiązujące numery: alarmowy: 112; WOPR: 607 112 112, 601 100 100; GOPR: 985, 601 100 300.

Czytaj więcej...

W sobotę 18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się zjazd członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Jasielskiego, w trakcie którego złożone zostało sprawozdanie z działalności zarządu, a także wybrano władze na kolejny okres kadencji. Funkcję prezesa objął Jan Bożętka – sołtys Siedlisk Żmigrodzkich.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie przypomina mieszkańcom gminy, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Po tym okresie prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

sesja 22 06 1W środę 22 czerwca br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, na której zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na 31.12.2015 r. po stronie planu dochodów wynosił 31 691 320,73 zł, a po stronie planu wydatków – 33 143 320,73 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej wyniosło 31 224 054,97 zł i w stosunku do przyjętego na 2015 r. planu zrealizowane zostało w 98,5%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 31 069 653,53 zł, co stanowi 93,7% planu. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

Czytaj więcej...

27 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Nowy Żmigród dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Żmigród. Nagrody rzeczowe przyznawane są, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w danym roku szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, dla 20 uczniów z minimalną średnią ocen 5,0 – 15 ze szkół podstawowych i 5 z gimnazjów. Ich przyznawanie ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i uczniów posiadających osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa