^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w miesiącu lutym 2016 r. odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Dubiński, ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób. 

Czytaj więcej...

bgrKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na specjalnym formularzu, który należy wypełnić, podpisać i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. 

W ramach programu na karnawał i ferie, Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie zorganizował w Mytarce oraz w Sadkach bale karnawałowe dla miejscowych dzieci. Najmłodsi w swoich strojach ulubionych bohaterów, przy dźwiękach muzyki bawili się znakomicie, a karnawałowe atrakcje dostarczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń. W trakcie balu organizowane były konkursy na „Najpiękniejszą Maskę Karnawałową”, czy „Królową i Króla Balu”. Nie zabrakło też kanapek, napoi i słodkiego poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mytarki i Sadek.

Czytaj więcej...

I. Wójt Gminy Nowy Żmigród ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna z lasu gminnego Gminy Nowy Żmigród położonego na terenie miejscowości Iwla, gmina Dukla, działka ewidencyjna 1354, na następujące ilości poszczególnych sortymentów drzewnych:
1. Drewno wielkowymiarowe:
− jodła WCO − ok. 100 m3, jodła WD około 120 m3,
− buk WD − ok. 70m3;
2. Drewno średniowymiarowe użytkowe:
− jodła S2a − ok. 40m3.

Czytaj więcej...

firma godna zaufania
 
 
W dniu: 16.02.2016 r. w Ośrodku Zdrowia, ul. Krakowska 11
w Nowym Żmigrodzie, w godzinach od 14:00 do 16:00
odbędzie się komputerowe badanie wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy.
 
Zapisy telefonicznie 13 44 15 674.
Koszt badania komputerowego 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.
Zapisy prowadzone będą do dnia 16.02.2016 r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną
oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

teatr maska 03W środę 20 stycznia Teatr „Maska” z Rzeszowa wystawił w Gminnym Ośrodku Kultury sztukę dla dzieci pt. „Tygrys Pietrek”. Przedstawienie obejrzeli uczniowie z klas I–III z terenu całej gminy. Spektakl bardzo podobał się młodym widzom, a całość przedsięwzięcia została sfinansowana z budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

O tym, że babcie i dziadkowie to wyjątkowi członkowie rodziny, nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego też Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez szkolnych. To dzień niezwykły, pełen wzruszeń, radości, uśmiechów, serdeczności i wspólnej zabawy – nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa