^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W miniony poniedziałek, 11 listopada, obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pomni słów jednego z „Ojców Niepodległości”, Marszałka Józefa Piłsudskiego – Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości – wspólnie oddaliśmy cześć pamięci walczących o Niepodległą.

Czytaj więcej...

Gmina Nowy Żmigród informuje, że w ramach realizacji zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” dokonała nasadzeń 50 szt. drzew miododajnych (20 szt. gatunek – lipa drobnolistna, 15 szt. gatunek – robinia akacjowa oraz 15 szt. gatunek – klon zwyczajny) przekazanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Czytaj więcej...

SDC11958Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz?
K. K. Baczyński

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie od kilku lat mają charakter żywej lekcji historii – również w terenie. Jej celem jest wzbudzenie w młodym pokoleniu ciekawości i zainteresowania przeszłością naszej Małej Ojczyzny i Ojczyzny w ogóle. Już drugi rok wędrujemy m.in. śladami lokalnych patriotów i ofiar barbarzyńskich działań okupanta.

Czytaj więcej...

szkoła logoW związku z apelem Ministra Edukacji Narodowej, uczniowie Szkoły Podstawowej w Łężynach włączyli się w akcję „Szkoła pamięta”, mającą na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach związanych z historią naszego regionu.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantów w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje w zakresie Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej oraz na zadania z zakresu Zachowania oraz promocji dziedzictwa lokalnego, Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/

Wypożyczalnia sprzętu jest formą pomocy osobom niepełnosprawnym, ale również sposobem na podziękowanie wszystkim ludziom, którzy oddają niepotrzebną odzież do specjalnych pojemników. To dzięki środkom pochodzącym z recyklingu tekstyliów możemy udostępniać osobom niepełnosprawnym sprzęt w postaci:
– trójkołowych rowerów,
– wózków inwalidzkich,
– kuli łokciowych,
– balkoników ortopedycznych,
– łóżek rehabilitacyjnych.

Czytaj więcej...

osa sz 0W poniedziałek 28 października dokonano końcowego odbioru robót polegających na zagospodarowaniu terenu – budowie Otwartej Strefy Aktywności na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie. Wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego Wykonawca – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie, zrealizował przedmiotowe zadanie za łączną kwotę 141 450,00 zł brutto.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza