^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


BLPInformujemy, że w terminie 19–20 czerwca 2021 pododdziały 33 blp w Dębicy realizowały będą szkolenie rotacyjne na terenie gminy Nowy Żmigród, w tym na obszarach leśnych. Szkolenie odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Dukla (rejon Kąty–Chyrowa) oraz na terenie lasu parafii Desznica w m. Kąty. Szkolenie będzie miało charakter ogniowy, co oznacza, że podczas jego trwania będą wykorzystane środki pozoracji pola walki (amunicja ślepa). Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż. i bhp.

PGE

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Nowy Żmigród:
Toki, Sadki, Grabanina, 09.06.2021 r., godz. 8.00–18.00, stacja: Toki 4, 5;
Toki, Nowy Żmigród, 10.06.2021 r. (ul. Jasielska), godz. 8.00–18.00, stacja: Toki 1, 2, Nowy Żmigród - oczyszczalnia.

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/1-2021/

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa