^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SKOW dniach 19–25 kwietnia 2021 r. został zorganizowany konkurs, którego celem było zmierzenie poziomu edukacji ekonomicznej w praktyce w danej szkole.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, podczas spotkania, które odbyło się 13 maja na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotyczące realizacji zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gmina Nowy Żmigród będzie udzielać wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania i rozliczania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania. Osobą prowadzącą projekt na terenie naszej gminy będzie Krystian Gaworowski – podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu.

Czyste powietrze

Czytaj więcej...

185825174 4373311699347996 1750875632629259835 nAkademia Piłkarska Beniaminek Profbud Krosno oraz Wójt Gminy Grzegorz Bara zapraszają dzieci z roczników 2010–2017 na sportowe zajęcia, które przeznaczone są zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. Piękna i malownicza gmina Nowy Żmigród dołącza tym samym m.in. do drużyn BSS ze stolicy Podkarpacia, z Mazowsza czy gminy Miejsce Piastowe, a zerkając na herb Gminy to możemy już dziś powiedzieć, że będziemy mieć prawdziwą „Drużynę Smoka”.

Szczegóły dotyczące naboru znajdziecie na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy na treningi, pierwszy już 1 czerwca w Dzień Dziecka.

Projekt z budżetu państwaGłównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa