^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/1859-2/

dg2020 128.08.2020 r. komisja odbiorowa w składzie: inspektorów UG ds. inwestycji oraz ds. drogowych, właściwych miejscowo Sołtysów, a także z udziałem przedstawiciela Wykonawcy robót – PRDM w Jaśle, dokonała odbioru robót budowlanych – remontów dróg gminnych w miejscowościach: Jaworze (dz. nr ewid. 128), Stary Żmigród (dz. nr ewid 1185), Łysa Góra (dz. nr ewid. 113), Gorzyce (dz. nr ewid. 285, 296, 268), Łężyny (dz. nr ewid. 408), Nowy Żmigród (dz. nr ewid. 1759). Łączna wartość zadania to 204 113,83 zł.

Czytaj więcej...

1 08 2020> Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Grab – Granica Państwa w miejscowości Kąty cd.

> Odbiór odpadów rolniczych na terenie gminy Nowy Żmigród

> KGW w Tokach poleca

> Warto przeczytać: Mariusz Szczygieł „Nie ma”

> Rzeczy, które katolik powinien wiedzieć o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny

> ODCIENIE BIAŁORUSI (cz. 5)

> WRÓĆMY DO ZIÓŁ... Czarny bez – owoc

> Rowerowe lato w gminie Nowy Żmigród

> Kapliczka pw. Matki Bożej Różańcowej. Podgóry (ul. Wyżna)

„Region Żmigrodzki” nr 8/20/211

dw202024.08.2020 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozstrzygnął przetarg na kolejny etap realizowanego sukcesywnie od 2016 roku zadania drogowego. Spośród złożonych ofert wyłoniono tę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Wartość oferty na dalszy ciąg przebudowy DW 992 w Kątach to 290 844,77 zł.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa