^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 roku (środa)
o godzinie 14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie,
prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Czytaj więcej...

126171863 3871746186171219 2961958855521143896 oInformujemy mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że w dniach od 23 do 24 listopada bieżącego roku (poniedziałek i wtorek), będą wykonywane roboty drogowe – remonty nawierzchni, na ul. Krakowskiej (dojazd do Ośrodka Zdrowia) oraz na odcinku ul. Gorlickiej (wyjazd przy aptece) w Nowym Żmigrodzie. Na czas prowadzonych robót, drogi zostaną wyłączone z użytku dla pojazdów kołowych.

Czytaj więcej...

roses 3887414 960 720

 

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
to szczególna sposobność do przekazania wyrazów uznania i podziękowania
za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

Z tej okazji składam wszystkim Pracownikom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy
wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Życzę Państwu satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara 

1920x810Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej...

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” w gminie Nowy Żmigród

 

znaki strona www

 

I. Jaki jest cel realizacji programu?

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nowym Żmigrodzie informuje,
że w związku z trwającą pandemią COVID-19
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin pracuje zdalnie.

 Terapeuta udziela porad telefonicznie (tel. 668 414 395), zgodnie z dniami i godzinami pracy
(09.11.2020 r., 23.11.2020 r., 07.12.2020 r., 21.12.2020 r., w godz. 16.00–18.00).

Taka forma pomocy będzie udzielana do odwołania.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych. W ramach pożyczek finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Informacja

pp

plakaty wspieraj seniora 1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia ,,Wspieraj Seniora”.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa