^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


csm BGR 2021 logo 200 20c211c802Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czytaj więcej...

logo dppNa terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO). Punkty te prowadzone są przez Okręgową Izbę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Rzeszowie oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Punkt konsultacyjnyZwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie to zadania własne gmin, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wywiązując się z tych obowiązków, od 16 marca 2015 r., rozpoczął działalność Punkt konsultacyjny, w ramach którego dostępne są porady specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Od 12 marca br. Punkt poszerza działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Czytaj więcej...

Rolniku nie daj się kleszczom„Rolniku nie daj się kleszczom!” – tak brzmi hasło kolejnej kampanii prewencyjnej KRUS kontynuowanej w 2021 roku, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, obecnie najczęściej odnotowywanych chorób zawodowych rolników.

Czytaj więcej...

We wtorek, 9 marca o godz. 20:55 produkcja Telewizji Obiektyw „Jako w niebie, tak i w Komańczy", której Gmina Nowy Żmigród jest sponsorem, będzie miała premierę w Polskiej Telewizji (powtórka w niedzielę, 14 marca o godz. 10:00 w TVP1). Serdecznie zapraszamy! 

 Jako w niebie tak i w komanczy premiera tvp

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa