^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W maju Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród podpisało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie umowę na realizację projektu Palce lizać – edukacja od kuchni, który sfinansowany zostanie w całości z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania realizowane będą od lipca do grudnia br., a uczestniczyć będzie w nich 20 osób.

Projekt zakłada realizację warsztatów i szkoleń kulinarnych, których celem będą m.in.: wskazanie dziedzictwa kulinarnego, jako istotnego elementu rozwoju wsi, nauka prezentacji i dekoracji potraw oraz przygotowanie i obsługa stoiska wystawienniczego, a także nauka gotowania potraw typowych dla regionalnej kuchni.

W celu upowszechnienia rezultatów projektu, na jego zakończenie opracowana zostanie broszura zatytułowana Kuchnia naszych pradziadów, w której zawarte zostaną m.in. zgromadzone lokalne przepisy kulinarne.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie za zaangażowanie w przygotowanie projektu.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa