^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela. Jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Europie jest Częstochowa z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, jako królowej Polski. 1 czerwca br. o godzinie 23.00 z Placu Kościuszki z modlitwą i pieśnią na ustach wyruszyła dwoma autokarami pielgrzymka członkiń 18 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród by się pokłonić i powierzyć swoje sprawy Czarnej Madonnie Jasnogórskiej.

O godzinie 15:30 w Kaplicy Matki Boskiej uczestnicy odśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny, a następnie uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy Świętej odprawionej przez ks. dra Zbigniewa Pałkę – proboszcza parafii Skalnik, który przewodniczył pielgrzymce. 

Po Mszy Świętej był czas na modlitwy indywidualne i zwiedzanie: skarbca – najstarszej ekspozycji muzealnej w budynku twierdzy jasnogórskiej; arsenału – gdzie było można podziwiać wystawę z zakresu malarstwa, rzeźby i złotnictwa europejskiego; Muzeum 600-lecia. 

Sprzyjająca pogoda pozwoliła uczestnikom również na podziwianie panoramy Częstochowy z wieży kościelnej. 

Po odprawionej przez ks. Zbigniewa drodze krzyżowej pielgrzymi udali się do Leśniowa, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, które jest częścią zespołu klasztornego Ojców Paulinów. Znajduje się tam również cudowne źródełko, z którego pił wodę, jak głosi legenda, książę Władysław Opolczyk w podróży z Rusi do Częstochowy wioząc obraz Czarnej Madonny. Ubogaceni duchowo i zadowoleni pielgrzymi wrócili w godzinach wieczornych do Nowego Żmigrodu. 

Inicjatorką tej, jak i zorganizowanej miesiąc wcześniej wycieczki do Putnoka na Węgrzech, była sołtys wsi Skalnik – Pani Maria Adamska. 

W wycieczce na Węgry brali udział mieszkańcy gminy, a przede wszystkim parafianie ze Skalnika. Wizyta rozpoczęła się Mszą Świętą, w której wzięły udział władze i zaprzyjaźnieni mieszkańcy Putnoka. Pielgrzymi wręczyli w proboszczowi kościoła rzymsko-katolickiego w Putnoku ornat i złożyli kwiaty pod kopią znajdującego się tam obrazu Matki Boskiej Skalnickiej. Po oficjalnych uroczystościach był czas na zakup pamiątek, a wycieczkę zakończyło zwiedzanie znajdującej się w pobliżu Putnoka jaskini.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa