^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę, 26 maja odbyły się gminne uroczystości z okazji Dnia Matki. W tym roku świętowano w Łężynach. Na uroczystości wręczono zasłużonym matkom podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci oraz przekazano słowa uznania za społeczną i bezinteresowną działalność na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich i wsi.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15.00 Mszą Świętą w intencji wszystkich matek w kościele w Łężynach. Po mszy panie z 18 Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście przeszli do domu ludowego na część oficjalną spotkania, którą rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród – Pani Maria Adamska. Przywitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Wójt Gminy Nowy Żmigród – Krzysztof Augustyn, Zastępca Wójta – Radosław Kujawski, Wicestarosta Powiatu Jasielskiego – Franciszek Miśkowicz oraz Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Źrebiec.

Po programie artystycznym przygotowanym przez dzieci z Zespołu Szkół w Łężynach, nastąpiła najważniejsza część spotkania – wręczenie podziękowań matkom przez wiele lat aktywnie działającym na terenie gminy. Wśród wyróżnionych znalazły się w tym roku: Marianna Augustyn z Łężyn, Bogusława Baran z Sadek, Krystyna Białek z Gorzyc, Emilia Brożyna z Łysej Góry, Emilia Dębiec z Nowego Żmigrodu, Genowefa Famuła z Mytarzy, Władysława Gryziec ze Starego Żmigrodu, Zofia Krzyżak z Desznicy, Katarzyna Kmiecik z Nowego Żmigrodu, Dorota Marchewka ze Skalnika, Genowefa Pietruszka z Siedlisk Żmigrodzkich, Władysława Reczkowska z Nienaszowa-Sośnin, Weronika Stoś z Brzezowej, Maria Sypień z Makowisk, Halina Tłuściak z Nienaszowa, Helena Wilk z Toków, Lesława Woźniak z Kątów, Helena Wójcik z Jaworza oraz Krystyna Wójtowicz z Mytarki. Przygotowano także jedno specjalne podziękowanie dla Pani Genowefy Szerląg z Jasła – za wieloletnią społeczną i bezinteresowną działalność w Kołach Gospodyń na terenie gminy Nowy Żmigród. Panie otrzymały z rąk Wójta Gminy Krzysztofa Augustyna nagrody i podziękowania oraz symboliczną różę.

Życzenia zdrowia oraz radości z pełnionej funkcji macierzyństwa złożył także Paniom wicestarosta jasielski i przekazał kwiaty na ręce gospodyni uroczystości.

Część oficjalną zakończył poczęstunek, któremu towarzyszył śpiew zespołu folklorystycznego Magurzanki

Dzień Matki to święto, które uświadamia, że osobą, której zawdzięczamy w życiu najwięcej, jest nasza matka. To właśnie matki pokazują podstawowe wzory, uczą jak żyć. Dzień Matki był okazją do okazania im szacunku i złożenia podziękowań za zaangażowanie społeczne i trud włożony w wychowanie dzieci. 

Wójt Gminy składa wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, uśmiechu, zadowolenia z pociech oraz wytrwałości w pełnieniu codziennych obowiązków.
Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa