^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 8 – 9 października we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy te przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej oraz komendanta gminnego OSP w Nowym Żmigrodzie.

Zakres przeglądu obejmował sprawdzenie stanu technicznego, konserwacji oraz bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego, aktualności dokumentów pojazdów i kierowców, dokumentację Jednostki Operacyjno-Technicznej, stanu wyposażenia przeciwpożarowego oraz stanu ładu i porządku w strażnicach OSP.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek OSP do przeglądów. Strażacy z należytą starannością dbają o powierzony sprzęt i mienie, co przekłada się w praktyce na skuteczne podjęcie działań ratowniczych.

Adam Durał
Komendant Gminny OSP

MYTARZ

NIENASZÓW

NOWY ŻMIGRÓD

SIEDLISKA

SKALNIK

SKALNIK1

STARY ŻMIGRÓD

TOKI

BRZEZOWA

DESZNICA

GORZYCE

KĄTY

ŁĘŻYNY

ŁYSA GÓRA

MAKOWISKA

MYTARKA