^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 12 stycznia 2019 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarce odbyło się Noworoczne Spotkanie Strażackie, na które przybyli przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz zaproszeni goście.

Swoją obecnością zaszczycili zebranych Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Rzońca, Radny Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, st. bryg. w st. spocz. Wiesław Latoszek, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz z Zastępcą Radosławem Kujawskim, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, sołtys Mytarki i radny Ryszard Bęben oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mytarce Ewa Socha. Zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie Zdzisław Gołębiowski.

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego 2018 roku, którego dokonał Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał. Na terenie gminy Nowy Żmigród w 2018 roku doszło do 140 zdarzeń (z czego 62 to pożary, 77 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy), w których wzięło udział 1042 strażaków OSP. Jednostki OSP doposażone zostały m.in. w: nowy średni samochód pożarniczy - OSP KSRG Łysa Góra, tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, defibrylator, zestawy ratownictwa medycznego, radiotelefony przenośne oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych. W jednostkach OSP Nienaszów i OSP Grabanina zamontowano nowe bramy garażowe. Priorytetowym kierunkiem działania w br. jest zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stary Żmigród.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście gratulując pozyskanego sprzętu, doceniając pracę i zaangażowanie druhów strażaków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowy Żmigród. Złożono liczne życzenia sukcesów, satysfakcji z pracy i służby oraz spełnienia zamierzonych planów w nowym 2019 roku.

Powyższą uroczystość przygotował Zarząd OSP Mytarka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mytarce, za co serdecznie dziękuję.

Adam Durał
Komendant Gminny OSP

Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród
Noworoczne Spot...
Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród Noworoczne Spotkanie Strażaków Gminy Nowy Żmigród