^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


31 sierpnia 2020 r. zakończono prace przy rozbudowie drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty. Rozbudowana droga powstała na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km (0+000) do zjazdu na DW 992 w km (0+621).

Podstawowa szerokość jezdni wykonanej z nawierzchni bitumicznej wynosi 3,5 m. W pasie drogowym wykonane zostały pobocza o szerokości 0,75 m oraz rowy drogowe. Na trzech mijankach o długości 25 m każda, jezdnia została poszerzona do 5 m. Wybudowane zostały zjazdy indywidualne i publiczne z przepustami oraz urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę z pasa drogowego. Przebudowie lub zabezpieczeniu uległy również kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej.

Koszt rozbudowy drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty to 1 385 322,78 zł. Większą część kosztów pokryły środki przekazane z budżetu państwa.

70% kosztów wykonania robót budowlanych pokryto ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Podkarpackiego (dofinansowanie), z kolei dofinansowanie w wysokości 374 907,74 zł, to część środków przekazanych Gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

kz1

Tablica FDS

Tablica RFIL

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa