^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Realizacja programu „Wspieraj Seniora” w gminie Nowy Żmigród

 

znaki strona www

 

I. Jaki jest cel realizacji programu?

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...

31 sierpnia 2020 r. zakończono prace przy rozbudowie drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty. Rozbudowana droga powstała na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km (0+000) do zjazdu na DW 992 w km (0+621).

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa