^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach: 05.07.2021 r., 26.07.2021 r., 02.08.2021 r., 16.08.2021 r., 06.09.2021 r., 20.09.2021 r., 04.10.2021 r., 18.10.2021 r., 08.11.2021 r., 22.11.2021 r., 06.12.2021 r,., 20.12.2021 r., w godz. 16.00–18.00.

Specjalista udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy – udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji, motywuje do leczenia i udziela wsparcia rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu: 13 44 826 12.

Punkt prowadzi specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.    

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Psychoterapeuta uzależnień i psycholog udziela konsultacji w drugi i czwarty piątek miesiąca w terminach: 12.03.2021 r., 26.03.2021 r., 09.04.2021 r., 23.04.2021 r., 14.05.2021 r., 28.05.2021 r., 11.06.2021 r., 25.06.2021 r., 09.07.2021 r., 23.07.2021 r., 13.08.2021 r., 27.08.2021., 10.09.2021 r., 24.09.2021 r., 08.10.2021 r. 22.10.2021 r., 12.11.2021 r., 26.11.2021 r., 10.12.2021 r., 17.12.2021 r. w godz. 8.00–10.00.

Punkt prowadzi psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator rodzinny – Marzena Lechwar.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu: 13 44 826 12.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony jest w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie (sutereny).

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa