^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

Wszystkie odpady powinny być posegregowane:
− worek żółty − tworzywa sztuczne i metal,
− worek zielony − szkło bezbarwne i kolorowe,
− worek niebieski − papier i makulatura,
− worek czarny − odpady zmieszane (pozostałości po segregacji lub wszystkie odpady w przypadku złożonej deklaracji na odbiór odpadów zmieszanych).

Odpady należy umieszczać w workach w odpowiednim kolorze i z właściwym opisem odpadu!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Odpady należy oddawać zgodne ze złożoną deklaracją
Miejscowości
Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz
Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie, Łężyny, Gorzyce, Toki
Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
 
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Styczeń
18
-
20
-
21
-
Luty
15
-
17
-
18
-
Marzec
15
-
17
-
18
-
Kwiecień
12
26
14
27
17
28
Maj
10
24
11
25
12
26
Czerwiec
7
21
8
22
9
23
Lipiec
5
19
6
20
7
21
Sierpień
2, 30
16
3, 31
17
4
18
Wrzesień
27
13
28
14
1, 29
15
Październik
25
11
26
12
27
13
Listopad
13
-
10
-
8
-
Grudzień
6
-
8
-
9
-
Odpady wielkogabarytowe
(bez opon
i sprzętu elektronicznego)
13 września
3 września
3 września

ODPADY BIODEGRADOWALNE (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, trawę, liście, drobne gałęzie) oraz POPIOŁY − w wyjatkowych przypadkach, gdy ich zagospodarowanie jest niemożliwe we własnym zakresie należy oddawać w oddzielnych pojemnikach:
− koloru brązowego − odpady biodegradowalne,
− kolory szarego − popioły.

PRZETERMINOWANE LEKI − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
2. Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
3. aptekach w Nowym Żmigrodzie:
− Wyczołek Maria, ul. Basztowa 4,
− ARNIKA, ul. Rynek 2. 

ZUŻYTE BATERIE − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
2. Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy.

 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:
− za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 20 marca 2021 r.,
− za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 20 czerwca 2021 r.,
− za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września 2021 r.,
− za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 20 listopada 2021 r.
 
 
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym  Żmigrodzie, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród nr 95 8636 1015 2004 1600 9644 0021.
 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa