• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

W ramach realizowanego projektu infrastrukturalnego planujemy wykonanie zadań w kilku miejscowościach gminy. W Makowiskach na drodze nr 1900R, rozbudowie ulegną przepusty pod drogą, zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni, kanalizacji deszczowej drogi, chodnika dla pieszych. Przy drodze znajduje się m. in. szkoła, kościół, dom ludowy. W Brzezowej na drodze nr 113537R planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z nową konstrukcją, kanalizacji deszczowej, zatok postojowych i poboczy z kruszywa kamiennego i łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego warstw wiążącej i ścieralnej, humusowanie i prace wykończeniowe. W Tokach, na drodze nr 113510R wykonane zostanie, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W Mytarce, na drodze nr 113508R planowane jest frezowanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie warstwy konstrukcyjnej geowłókniną i geosiatkami, regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej, budowa nowej nawierzchni bitumicznej. W miejscowości Desznica, w ciągu drogi nr 113543R wykonane zostaną: rozbiórka istniejącego przęsła mostu, budowa podwalin na przyczółkach, nowe przęsła mostu, balustrady, a także nawierzchnia na moście i dojazdach (z masy bitumicznej). W Nowym Żmigrodzie, przy ul. Rynek i pl. Kościuszki, rozbiórce ulegnie istniejąca, zniszczona nawierzchnia chodnika z kostki brukowej i krawężników, wykonana zostanie ponowna budowa krawężników drogowych, nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.

Wartość inwestycji: 2 040 816,33 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Wkład własny: 40 816,33 zł

 

Polski Ład tablice 8 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.