• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”. Zadanie polega przede wszystkim na: przebudowie dachu nad całością szkoły, budowie nowych sal lekcyjnych, wykonaniu obserwatorium astronomicznego z obrotową kopułą, przebudowie pomieszczeń biblioteki, szatni i sanitariatów oraz wykonaniu nowoczesnej sali wielofunkcyjnej na parterze, z instalacjami AV-wideo, multimedialnymi, nagłośnieniem - pozwalającej na prowadzenie konferencji, wykładów, występów artystycznych dzieci i młodzieży, spotkań rodziców i społeczności lokalnej.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od marca 2023 roku).

Zadanie przyczyni się do zmniejszenia nierówności w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi, nastąpi poprawa efektów kształcenia, rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej umożliwiającej wyrównanie szans uczniom.

Wartość inwestycji: 5 982 815,66 zł

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

Wkład własny: 982 815,66 zł

 

Polski Ład tablice 12 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.