• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

31 sierpnia 2020 r. zakończono prace przy rozbudowie drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty. Rozbudowana droga powstała na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km (0+000) do zjazdu na DW 992 w km (0+621).

Podstawowa szerokość jezdni wykonanej z nawierzchni bitumicznej wynosi 3,5 m. W pasie drogowym wykonane zostały pobocza o szerokości 0,75 m oraz rowy drogowe. Na trzech mijankach o długości 25 m każda, jezdnia została poszerzona do 5 m. Wybudowane zostały zjazdy indywidualne i publiczne z przepustami oraz urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę z pasa drogowego. Przebudowie lub zabezpieczeniu uległy również kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej.

Koszt rozbudowy drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty to 1 385 322,78 zł. Większą część kosztów pokryły środki przekazane z budżetu państwa.

70% kosztów wykonania robót budowlanych pokryto ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Podkarpackiego (dofinansowanie), z kolei dofinansowanie w wysokości 374 907,74 zł, to część środków przekazanych Gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Droga Gminna Kąty - Zapłocie (po rozbudowie), fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród

Droga Gminna Kąty - Zapłocie (w trakcie rozbudowy), fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród

kz3Droga Gminna Kąty - Zapłocie (w trakcie rozbudowy), fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród

kz4Droga Gminna Kąty - Zapłocie (przed rozbudową), fot. nowyzmigrod24.pl

Tablica FDS

Tablica RFIL

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.